OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Stránky, na kterých se nacházíte se nazývají meyer-wegener.cz a jsou provozovány společností Producție Zarah Moden S.R.L.

Tato kapitola stanovuje obecná ustanovení, platná v případě každé objednávky odeslané fyzickou/právnickou osobou prostřednictvím internetových stránek meyer-wegener.cz. Před odesláním Vaší objednávky si, prosím, přečtěte ustanovení této kapitoly.

Podmínky pro zaslání objednávky prostřednictvím našich stránek jsou následující:

  • Fyzická osoba musí být plnoletá a plně způsobilá k právním úkonům. 
  • Kupující musí mít platné bydliště v České republice
  • Platební schopnost

Protože si vyhrazujeme právo provádět změny v této kapitole bez předběžného upozornění, bude Vaše objednávka podléhat podmínkám uvedeným na stránce meyer-wegener.cz v okamžiku jejího odeslání.  S ohledem na provoz stránek meyer-wegener.cz v souladu s dobrým jménem společnosti Vás prosíme, abyste se zdrželi jakékoli činnosti, která by mohla škodit dobrému jménu naší společnosti, nebo omezovala přístupová práva dalšího uživatele.  V takovém případě si vyhrazujeme právo zablokovat Vám přístup na naše stránky.

CENY

Ceny uvedené na stránkách jsou stanoveny v měně  CZK (koruna česká) a obsahují DPH stanovenou zákonem Dodání objednaného zboží zajišťuje společnost Producție Zarah Moden S.R.L.

ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávku lze vytvořit a poslat buď prostřednictvím registrace a vytvořením uživatelského účtu, nebojednoduše poskytnutím nezbytných informací. Vytvoření uživatelského účtu má pro kupujícího určité výhody:

  • Jednodušší dokončení objednávky a automatické doplnění identifikačních údajů. 
  • Možnost spravovat více doručovacích adres ve stejném účtu
  • Sledování stavu Vaší objednávky
  • Možnost nahlédnout do historie objednávek
  • Přihlásit/ Odhlásit se k/ od odběru newsletteru

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Dodání objednaného zboží bude zajištěno přepravní společnosti UPS. Náklady na dopravu hradí v plné výši společnost Producție Zarah Moden S.R.L. O stavu Vaší objednávky budete informováni e-mailem společně s číslem zásilky a s odkazem, kde můžete sledovat trasu zakoupeného zboží.

Dodací lhůta je v rozmezí 3-5 pracovní dní.

Objednávky zahájené po 23. prosinci v 13:00 budou doručeny 4. ledna 2021.

 

 

Pro dodatečné informace můžete kontaktovat Oddělení logistiky, buď telefonicky na čísle +420 603155679, + 420739003666 (číslo dostupné z jakékoli sítě, běžná sazba, od pondělí do pátku v době :9,30 – 17.00;  nebo elektronickou poštou na e-mailové  adrese: kontakty@meyer-wegener.cz

 

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ v prodejně „ GRAND“

‘’Co se týče způsobu převzetí objednaného zboží, nabízíme Vám dvě možnosti:

  • Doručení na adresu Vámi uvedenou při zasláni objednávky nebo
  • Osobní převzetí zboží od našeho smluvního partnera, v prodejně pánských oděvů Grand, nacházející se v Praze 1, v ulici Havlíčkova 11 (viz adresa na mapě na následujícím odkaze: www.grandpraha.cz)

Zvolíte-li osobní převzetí zboží, je potřeba zásilku převzít nejpozději do 5 pracovních dní od data oznámení, že je zásilka připravena k vyzvednutí. Ve výjimečných případech se zákazník může domluvit s personálem prodejny na jiné lhůtě pro převzetí zásilky. 

Zvolíte-li osobní převzetí na zmíněné prodejně, platba za zboží musí být provedená kreditní kartou (viz první odstavec oddílu "Způsob platby")

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy zaniká po 14 dnech ode dne, kdy kupující nebo třetí strana určená kupujícím, jiná než dopravce, fyzicky převezme zboží.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat společnost PRODUCȚIEZARAH MODEN S.R.L. se sídlem mun. Tg. Secuiesc, str. Păcii nr. 27, jud. Covasna, e-mailem:  kontakty@meyer-wegener.cz, nebo telefonicky na čísle:+420603155679, +420 739003666 o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy. Bez ohledu na zvolený způsob odstoupení od kupní smlouvy, bude kupující e-mailem kontaktován ze strany oddělení dodávek s dalšími informacemi. Pro dodržení lhůty k odstoupení od smlouvy je nutné poslat oznámení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy na e-mailovou adresu:kontakty@meyer-wegener.cz, před vypršením lhůty k odstoupení.

V případě odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktuje pro zajištění kurýra, který u Vás zboží, na naše náklady,  vyzvedne. 
Děkujeme.

 

NÁSLEDKY ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

V případě odstoupení od smlouvy vrátíme Vámi zaplacenou částku bez zbytečného odkladu a nejpozději do14 dní ode dne, kdy přijmeme vrácené zboží.

Zboží zašlete prostřednictvím přepravní společnosti, bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dní od data, kdy jste nám oznámili rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy. Za dobu dodržení lhůty se považuje doba,,  kdy datum předání zboží na poštu nebo předání zboží kurýrovi není delší než 14 dnů.

VRÁCENÍ ZAPLACENÉ ČÁSTKY

 

Společnost Producție Zarah Moden zaručuje vrácení celé zaplacené částky dle oddílu Odstoupení od kupní smlouvy za podmínky, že  veškeré zakoupené zboží bude vráceno v původním stavu, tzn., že zboží nesmí být poškozeno, opotřebeno, vypráno, pozměněno nebo nošeno (s výjimkou vyzkoušení) a že veškeré štítky výrobku z něj nesmí být odděleny.

ZPŮSOB PLATBY

1.      Platební kartou

 Kreditní, debetní kartou (platby spravovány společností PayU). Kupující má možnost uhradit objednané zboží v okamžiku potvrzení objednávky platnou kreditní/debetní kartou (VISA nebo Mastercard, Maestro, Visa Electron). Hodnota objednávky bude okamžitě zablokována na kartě kupujícího s tím, že částka bude odepsána v okamžiku odeslání zboží. Společnost Producție Zarah Moden si vyhrazuje právo prověřit platnost kreditní či debetní karty, platební schopnost v poměru k hodnotě objednávky a správnost údajů týkající se adresy kupujícího. Podle výsledků těchto prověření si vyhrazujeme právo odmítnout určité objednávky, které nebudou splňovat podmínky pro daný bezpečný způsob plateb.

2.      Dobírkou

Na dobírku -  současně s emailovým potvrzením o odeslání objednávky Vám bude zaslána faktura za zaplacené zboží.

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

 

 

V případě, že kupující u objednaného zboží zjistí vady nebo nedostatky týkající se materiálu, výroby nebo škody způsobené během dopravy, musí bez odkladu o takové věci informovat společnost Producție Zarah Moden e-mailem na adrese:kontakty@meyer-wegener.cz, nebo telefonicky na oddělení dodávek na čísle: +420 603155679, +420739003666. Společnost Producție Zarah Moden dodrží veškeré právní ustanovení týkající se záruk.

POSTOUPENÍ ZÁVAZKU

 

Společnost Producție Zarah Moden si vyhrazuje právo převést třetím osobám závazek jakékoli  finanční velikosti, který vznikl ve spojení s dodáním zboží.

VLASTNICKÉ PRÁVO

 

Veškerá práva duševního vlastnictví, jako např. ochranné známky a autorská práva, nacházející se na stránkách společnosti Producție Zarah Moden, jsou vyhrazena společnosti Producție Zarah Moden S.R.L., pobočkám nebo poskytovateli licencí. Jakékoli použití stránek Zarah Moden nebo jejich obsahu, včetně kopírování či uložení úplného nebo částečného obsahu za účelem jiným než osobním a neobchodním, je zakázáno bez souhlasu společnosti Zarah Moden.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Právní ustanovení týkající se ochrany a zpracovávání osobních údajů jsou upravena Zákonem č.  (EU) 2016/679 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volného pohybu těchto údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí s tím, že společnost Producție Zarah Moden S.R.L. bude zpracovávat jeho osobní údaje, a to: příjmení, jméno, adresa/sídlo společnosti  IČO/ DIČ, bankovní účet a telefonní číslo a uděluje svůj souhlas ke shromáždění a zpracování osobních údajů. Nutnost zpracovávat údaje společností Producție Zarah Moden S.R.L. spočívá ve splnění svých povinností vyplývajících ze zaslání objednávky, vedení uživatelského účtu a zasílání komerčních informací kupujícímu. Kupující může kdykoliv odvolat udělený souhlas, zasláním e-mailu na adresu: dataprotection@meyer-wegener.cz. 

Kupující odpovídá za správnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů a zavazuje se tyto údaje aktualizovat, pokud to situace bude vyžadovat.

 Společnost Producție Zarah Moden S.R.L. je oprávněna svěřit zpracování osobních údajů třetím osobám.

Další informace: INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Název: PRODUCȚIE ZARAH MODEN S.R.L.

Sídlo: str. Păcii nr. 27, loc. Tg. Secuiesc, jud. Covasna

Č. zápisu do obchodníhorejstříku: J14/299/1997

IČ: RO 9877167

Tel: 0747100202

E-mail: info@meyer-wegener.ro