ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


INFORMAČNÍ POZNÁMKA


Poskytujeme Vám tyto Zásady ochrany osobních údajů, abychom Vám vysvětlili, jak zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje při používání našich stránek.


Když shromažďujeme tato data o vás, jednáme jako správce osobních údajů a máme zákonnou povinnost vás informovat o zpracování osobních údajů jako uživatel našeho webu, a to konkrétně: jaká data shromažďujeme, od koho, za jakým účelem, práva, která máte a jak nás můžete kontaktovat s jakoukoli otázkou týkající se Nařízení č. 679/2016 a ochrana údajů. Tento dokument také obsahuje Zásady používání souborů cookie.


Podle požadavků Zákona č. 190/2018 o opatřeních k provedení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob o zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 506/2004 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, jsme povinni bezpečně a pouze za stanoveným účelem spravovat osobní údaje, které nám poskytujete o sobě, rodinném příslušníkovi nebo o jiné osobě.

OBSAH INFORMOVÁNÍ

 1. Kdo jsme?
 2. Co jsou osobní údaje?
 3. Kdo jsou dotčené osoby?
 4. Jaké osobní údaje shromažďujeme?
 5. Účel zpracování dat
 6. Doba zpracování dat
 7. Ukládání dat
 8. Přenos osobních údajů
 9. Práva dotčených osob
 10. Zásady týkající se cookies
 11. Zabezpečení dat
 12. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů
 13. Kontaktní údaje.

KDO JSME?

PRODUCȚIE ZARAH MODEN S.R.L. (dále jen „Společnost“) je rumunská právnická osoba se sídlem v Târgu Secuiesc, ul. Păcii č. 27, okres Covasna, zapsaná u Obchodního rejstříku pod č. J14/299/1997, jedinečný registrační kód IČO RO 9877167.

Společnost je vlastníkem webové stránky: meyer-wegener.cz, který je předmětem těchto informací.

Kontaktní údaje naší osoby odpovědné za ochranu osobních údajů jsou: Cîmpean Anca. Lze jej kontaktovat písemně na adrese společnosti nebo e-mailem dataprotection@meyer-wegener.cz

Stránka www.meyer-wegener.cz je online komunita, která vám přináší naše produkty. Tato informační poznámka vysvětluje, proč potřebujeme určité osobní údaje, abychom mohli poskytovat určité produkty nebo služby. Přečtěte si jej pozorně, protože tímto způsobem budete rozumět a ovládat jak chcete typ a objem osobních údajů, které vám budou zpracovávány v online prostředí.

2. CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE  ?

Jak je vysvětleno v Nařízení 679/2016, „osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („dotčená osoba“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikační prvek, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více specifických prvků,  které jsou vlastní jeho fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity.

Osobní údaje jsou, bez omezení na:

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • národní identifikační číslo - občanský průkaz, cestovní pas, OČ, řidičský průkaz atd.
 • emailová adresa
 • IP adresa
 • údaje o poloze
 • údaje o bankovní kartě
 • určité typy cookies.

 

Za osobní údaje se tedy považují ty, které umožňují identifikaci osoby, nebo které společně s jinými soubory údajů umožňují provozovateli identifikovat dotčenu osobu.

Identifikační údaje patřící právnické osobě NEJSOU osobní údaje.

 

3. KDO JSOU DOTČENÉ OSOBY?

Dotčené osoby, na které se toto zpracování vztahuje, jsou:

 • Naši smluvní partneři, jako jsou dodavatelé, zákazníci („Obchodní partneři“);
 • Návštěvníci a uživatelé našich stránek https://www.meyer-wegener.cz („Uživatelé“);

4. JAKE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme takto:

 • z informací, které nám poskytnete, přímo, následujícím způsobem:

-     pokud se rozhodnete vytvořit si účet,

-     registrace jako člen klubu WM

-     zasláním zpráv vyplněním formuláře na stránce Kontakt na našem webu,

-     při nákupu určitého námi nabízeného produktu

-     v případě soutěží

- prostřednictvím korespondence s námi telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem.

V těchto situacích budou shromažďovány údaje jako: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, informace o bankovní kartě se kterou provedete platbu, uživatel a heslo účtu, identifikační údaje společnosti, co nám chcete sdělit atd.

 • z informací, které získáme když používáte naše služby

Při každé návštěvě stranky https://www.meyer-wegener.cz automaticky shromažďujeme následující údaje:

 • technické údaje, například to může zahrnovat Adresu Internetového Protokolu (IP) používanou pro připojení počítače k ​​internetu, přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze rozšíření prohlížeče (plug-in), operační systém a platforma, typ zařízení a značka mobilního zařízení; tato data jsou shromažďována a zpracována naším jménem prostřednictvím souborů cookie třetích stran a další informace o nich naleznete v Zásadách uživání souborů cookies
 • údaje o vaší návštěvě, například to může zahrnovat údaje o adrese URL, sled kliknutí, prostřednictvím a ze stránek https://www.meyer-wegener.cz (včetně data a času), informace nebo produkty které jste na webu prohlíželi nebo prohledávali (odkazy, obrázky, bannery, schránky, videa), interakci se zprávami, které jste obdrželi v e-mailové schránce (prohlížení, kliknutí na informační bulletiny)

Pokud vaše osobní údaje získáme od třetí strany, poskytneme vám veškeré relevantní informace o jejich zpracování co nejdříve, nejpozději však jeden měsíc po získání vašich osobních údajů.

 • prostřednictvím cookies.

Používáte-li naše stránky k vyhledávání našich produktů a služeb a k prohlížení informací, které poskytujeme, používáme řadu cookies (cookies first party) a třetí strany (cookies third party) pro umožnení provozu webu, shromažďujeme užitečné informace o návštěvnících a poskytujeme vám nejlepší zkušenosti s používáním našich stránek. Pro další podrobnosti viz Zásady používání souborů cookie.

5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Když požadujeme osobní údaje, abychom splnili zákonné nebo smluvní závazky, je poskytnutí těchto osobních údajů povinné. To znamená, že pokud takové osobní údaje nebudou poskytnuty, nebudeme schopni spravovat smluvní vztahy nebo dodržovat zákonné povinnosti, které jsou nám uloženy. Ve všech ostatních případech je poskytnutí osobních údajů nepovinné a vy nejste povinni je poskytovat.

 • Adresa je povinná při nákupu produktu od nás a musí vám být doručena. Jméno a adresa

jsou povinná pole na fiskální faktuře; můžeme také požadovat další daňové informace v souladu se zákonem a zpracované v souvislosti s požadovanou transakcí. Pokud chcete pro vaši společnost daňovou fakturu, vyžádáme si identifikační údaje společnosti. Zpracování těchto údajů je založeno na zákonné povinnosti vyplnit daňové doklady a předložit daňová přiznání úřadům. Tyto údaje ukládáme po dobu 10 let.

 

 • Tyto informace používáme ke kontrole podrobností o bankovní kartě, kterou chcete na

stranke provést nákup. Tyto informace požadujeme ke zpracování platby. Vaše informace jsou uloženy na našich webových stránkách a na našem cloudovém serveru se sídlem v Evropské unii. Údaje o vaší bankovní kartě jsou zasílány zpracovateli plateb třetích stran se sídlem v EU. Neuchováváme informace o vaší bankovní kartě.

 

 • Váš telefon může být vyžádaný za různé služby, které vyžadují přímý kontakt s

vámi. Uživatelské jméno a heslo jsou šifrovaná data a nemáme k nim přístup. Tato data zpracováváme, abychom umožnili přístup k vašemu účtu a mohli jsme poskytovat služby, které jste si vybrali (newsletter-y, zprávy a žádosti, zprávy na fóru stránky). Právním základem tohoto zpracování je uzavření a provedení smlouvy mezi námi a vámi, smlouva, ve které jste stranou pokaždé, když vstoupíte na stranku http://www.meyer-wegener.cz  přijetím smluvních podmínek. Tyto údaje ukládáme po dobu 3 let.

sbíráme a zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu reagovat na vaši žádost, vést záznamy o vaší stížnosti, vaší objednávce nebo další podobné požadavky. Tyto údaje ukládáme po dobu 3 (tří) let. Po podání žádosti vám můžeme několikrát poslat e-mail, abychom se ujistili, že jsme odpověděli na váš dotaz a zlepšili zkušenosti našich uživatelů.

 • Pokud nám dobrovolně poskytnete osobní údaje (včetně citlivých osobních údajů)

 prostřednictvím vaší interakce se stránkou http://www.meyer-wegener.cz  nebo prostřednictvím telefonické korespondence, poštou nebo jiným způsobem, dobrovolně a ne na naši žádost, smažeme taková osobní data z našich systémů, pokud nebudeme mít za to, že jejich zpracování je nezbytné pro legitimní účel Společnosti, s vyjimkou případu kdy jste tyto údaje zveřejnili (například na nástěnce, která je viditelná pro veřejnost). V takovém případě odstraníme tato data z našich stránek, pouze pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je nechceme uchovávat.

používáme na základě oprávněného zájmu, abychom sledovali, jak můžete optimálně procházet stránky webu, do jaké míry tyto stránky odpovídají potřebám zobrazení konkrétního zařízení, diagnostikování problémů, které mají naše servery při doručování stránek určitým typům zařízení, analyzování trendů atd. Tyto informace nám umožňují prezentovat obsah stranky co nejefektivněji, vylepšit stranku a jeji funkčnost a efektivně spravovat. Informace jsou také vyžadovány pro interní operace, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistik a výzkumu a dalšího velmi důležitého důvodu, aby stranka  http://www.meyer-wegener.cz   zůstala v bezpečí;

 • Informace, které nám poskytnete, můžeme použít pro reklamu a marketing, a to i pro

konkrétní marketingové účely, abychom poskytli zajímavý obsah, včetně personalizovaného obsahu. V takovém případě zpracováváme osobní údaje pouze s vaším souhlasem. V těchto případech požádáme o váš souhlas samostatně, transparentním způsobem. Zpracovaná data se proto kategoricky nepoužívají k zasílání marketingových komunikací, pokud k tomu výslovně nevydáte souhlas. V tomto případě vám stranka http://www.meyer-wegener.cz  poskytuje snadno použitelnou možnost kdykoli odvolat svůj souhlas. Odnětí souhlasu neovlivní zákonnost zpracování, ke kterému došlo před jeho zrušením.

Vaše osobní údaje, jako jsou identifikační údaje, kontaktní údaje a adresa bydliště, můžeme zpracovat za účelem možného uplatnění našich práv nebo nároků vůči vám v budoucnu. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu a v případě jakýchkoli sporů je nutné uplatnit naše práva.

Vaše osobní údaje použijeme zejména takto:

Uživatelé a zákazníci:

Abychom mohli poskytovat služby, dodávat zboží a provádět platby na základě příslušných smluv nebo vašich objednávek, můžeme zpracovat vaše osobní údaje, jako jsou identifikační údaje, kontaktní údaje, bankovní údaje.

Toto zpracování je založeno na:
•            Provedení smlouvy, jejíž součástí jsou uživatelé (zejména zákazníci), nebo
•            Právní povinnost, která nám byla uložena.

Můžeme zpracovat osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout informace o zboží nebo službách, o kterých se domníváme, že vás zajímají. Pokud jste existující zákazník, budeme vás kontaktovat pouze e-mailem, s informacemi o zboží a službách podobnými těm, které byly předmětem předchozího prodeje nebo s informacemi o hlavních zprávách v oblasti ekonomiky a business, jak se odráží v mass média prostřednictvím newsletter-u.

Pokud jste nový zákazník, budeme vás kontaktovat elektronickými prostředky, pouze pokud budeme mít předchozí souhlas. Pokud chcete nebo nechcete používat svá data tímto způsobem, zaškrtněte odpovídající políčko ve formuláři, kterým shromažďujeme vaše data, kontaktní formulář v uživatelském účtu.

Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetím stranám pro marketingové účely bez vašeho výslovného souhlasu.

Vaše osobní údaje můžeme také použít k měření nebo porozumění vámi preferovanému obsahu souvisejícímu s našimi produkty a k předkládání návrhů a doporučení ostatním uživatelům našich stránek ohledně produktů, které by vás mohly zajímat.

Kandidáti na pracovní místa zveřejněné spoločností PRODUCȚIE ZARAH MODEN S.R.L.:

V souvislosti s vaší účastí v náborovém a výběrovém řízení na jedno nebo více uvedených pracovních míst v rámci Společnosti můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje (například údaje v životopise, které ste nám poslali) za účelem výběru, vyhodnocení odborných dovedností pro práci / zaměstnání, o které se ucházíte, a pro komunikaci s vámi během procesu náboru. Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu společnosti. Tyto údaje budeme uchovávat pouze po dobu 6 měsíců.

Prostřednictvím naší práce na stranke http://www.meyer-wegener.cz  nebudeme shromažďovat ani zpracovávat citlivé osobní údaje o vás (například informace o rasovém nebo etnickém původu, politické názory, náboženské vyznání nebo přesvědčení, filozofický, zdravotní, sexuální život nebo sexuální orientace).

Nepoužíváme informace, které nám poskytnete, k automatizovaným rozhodnutím, která by vás mohla ovlivnit.

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje si uchováme po dobu nezbytnou pro splnění účelů uvedených v těchto zásadách nebo po dobu vyžadovanou příslušnými vnitrostátními právními předpisy  v souladu s platnými minimálními zákonnými lhůtami pro uchovávání a/nebo po dobu nezbytnou k uplatnění našich oprávněných práv ( a oprávněná práva ostatních).

 • Pokud jste naším klientem, uchováme vaše osobní údaje při výkonu smluvního vztahu

s vámi. Všechny finanční dokumenty obsahující tyto údaje jsou uchovávány v souladu se zákonem 82/1991 po dobu 10 let.

 • Pokud s vámi jako partner máme vztah, budeme tyto osobní údaje nadále uchovávat až

do konce našeho vztahu a poté po minimální dobu uchovávání vyžadovanou zákonem.

 • Pokud jste uživatelem stranky www.meyer-wegener.cz (příklad: vytvořili jste

uživatelský účet na stranke), uchováme vaše osobní údaje po dobu, po kterou je uživatelský účet aktivní, v němž je uživatelský účet aktivní přidat 6 měsíců.

 • Pokud se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, uchováme vaše osobní údaje tak dlouho,

dokud si přejete tyto informace obdržet.

 • Nebudeme uchovávat podrobnosti o vaší bankovní kartě
 • Pokud jste nám na stranke zaslali zprávy v souvislosti s objednávkou, stížností,

dvojznačností nebo jakýmkoli jiným účelem, uchováváme tato data po dobu 3 let.

 • Pokud jste uchazečem o jedno nebo více pracovních míst zveřejněných na jednom z

náborových míst (Hipo, eJobs, Linkedin), uchováme vaše osobní údaje po celou dobu náboru a výběru, plus období 6 měsíců po ukončení náboru (pokud uchazeč nebyl zaměstnán ve společnosti).

 • Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, budou tyto osobní údaje

zpracovávány pouze po dobu stanovenou vaším souhlasem, pokud se nerozhodnete svůj souhlas odvolat nebo omezit před uplynutím této doby. V takových případech zastavíme zpracování těchto osobních údajů pro příslušné účely, s výhradou jakékoli zákonné povinnosti zpracovávat takové osobní údaje a / nebo naší potřeby zpracovat takové osobní údaje za účelem uplatnění našich legitimních práv. (včetně oprávněných práv ostatních).

 

7. SKLADOVÁNÍ ÚDAJŮ

Stránka http://www.meyer-wegener.cz je spravována a udržována společností CLOUD EBS S.R.L. a hostitelem je server společnosti CLOUD EBS S.R.L.

8. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje odhalíme pouze pro výše uvedené účely a pro níže uvedené zaměstnance, zástupce, přidružené operátory nebo třetí strany. V této souvislosti se snažíme zajistit, aby všechny byly v souladu s ustanoveními nařízení 679/2016 a zákona 190/2018, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány, zabezpečovány a předávány v souladu s platnými zákony.

 • Přenášíme data zástupcům nebo přidruženým operátorům

Vaše osobní údaje jsou předávány tam, kde je to naprosto nezbytné, na základě zásady „need to know“ - potřeby vědět, společnostem, které nám poskytují služby, jako například:

 • Společnosti, které nám poskytují účetní, právní služby, auditory a další externí konzultanty, kteří mohou potřebovat přístup k informacím nebo datům, aby mohli poskytovat své služby.
 • Mediální agentury, prostřednictvím kterých organizujeme propagační kampaně
  • Agentury pro průzkum trhu, které nám poskytují nezbytné údaje pro vývoj stranky a pro nabídku produktů a služeb co nejblíže vašim potřebám
  •      Společnosti, které nám poskytují služby nabízené na stranke: newsletter, online zákaznická podpora, call centrum, prodej naším jménem atd.
  •      Společnosti v oblasti telekomunikací, kybernetické bezpečnosti, archivace, zálohování a obnovy dat atd.
  •      Kurýrní společnosti, které používáme k doručování produktů zákazníkům
 • Přenášíme data třetím stranám

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím stranám takto:
•         Pokud k tomu máme váš souhlas
•         Pokud nás o to požádá osoba, která prokáže, že vás zastupuje legálně
•         Pokud společnost prodá všechny akcie nebo akcie nebo jejich část, nový vlastník bude mít přístup ke všem údajům, přičemž bude brát v úvahu zásadu potřeby udržovat kontinuitu podnikání
•        Jsou-li údaje požadovány státními úřady nebo institucemi nebo za účelem respektování národní bezpečnosti nebo boje proti nezákonné činnosti
•       V případě potřeby chránit práva, majetek nebo bezpečnost společnosti nebo stránek http://www.meyer-wegener.cz,  našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů nebo jiných subjektů, se kterými spolupracujeme.

Informujeme vás, že každý zaměstnanec, zástupce, přidružený operátor nebo třetí strana, která zpracovává osobní údaje, je ze zákona a smlouvy (důvěrnost, bezpečnost) omezena na to, aby vaše údaje mohla používat k jiným účelům, než pro které jsme stanovili.

S výjimkou výše uvedených případů společnost nezveřejní, neprodá, neposkytne k nahlédnutí vaše osobní údaje.

 •  Přenos dat mimo EU / EHP

Informujeme vás, že někteří z výše uvedených zástupců, přidružených operátorů nebo třetích stran mohou přenášet osobní údaje mimo EU / EHP (Evropský hospodářský prostor).

V tomto případě společnost zahrnula do zásad ochrany osobních údajů, aby zajistila, že příjemce těchto údajů bude zase chránit vaše informace. Mezi vhodné ochrany pro tuto situaci uvádíme:

 • rozhodnutí o vhodnosti Evropské komise, pokud jde o zemi nebo země určení;
  • certifikace „soukromí štít“ (viz https://www.privacyshield.gov/welcome)
 • vhodná závazná firemní pravidla;
 • (schválený kodex chování, společně se závaznými a vynutitelnými závazky správce údajů nebo osoby pověřené správcem údajů v zemích mimo EU a EHP;
 • schválený certifikační mechanismus spolu s povinným a vynutitelným závazkem správce údajů nebo osoby zmocněné správcem údajů v zemích mimo EU a EHP k uplatňování příslušných záruk; nebo
 • Standardní smluvní ustanovení EU schválená Evropskou komisí.

9. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB

Jako dotknutá osoba máte podle Nařízení 679/201 následující práva:

 • Právo na informace uvedené v čl. 13 a 14 zNařízení. Toto právo vám umožňuje od

samého začátku vědět, kdy jsou vaše data shromažďována, jak budou použita, proč, komu jsou předána, dobu zpracování a vaše práva. Naše zásady ochrany osobních údajů uvedené v této Informační poznámce to pouze dělají.

 • Právo na přístup k vašim údajům podle čl. 15 z Nařízení. Toto právo vám umožňuje

kdykoli od nás získat potvrzení, zda jsou vaše data zpracována či nikoli. Pokud jsou data zpracována, můžete od nás požádat o jejich kopii.

 • Právo na opravu údajů poskytnutých v čl. 16 z Nařízení. Toto právo vám umožňuje bez

zbytečného odkladu požádat o opravu nebo doplnění vašich údajů.

 •   Právo na vymazání údajů („právo být zapomenut“) stanovené v článku 17 z Nařízení.

Toto právo vám umožňuje požádat o vymazání vašich údajů bez prodlení. Toto právo neplatí, je-li při výkonu práva na svobodu projevu a informací nezbytné další zpracování, pokud je zpracování založeno na zákonné povinnosti, pokud jsou údaje zpracovávány ve veřejném zájmu v oblasti zdraví, archivace, vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. Zákon se rovněž nepoužije, pokud jsou údaje nezbytné pro založení, výkon nebo obranu práva společnosti u soudu.

 • Právo na omezení údajů je stanoveno v čl. 18 z Nařízení. Toto právo je dočasné.

Můžete nás požádat, abychom omezili data, pokud si myslíte, že jsou nepřesná - zatímco kontrolujeme jejich správnost nebo pokud je zpracování nezákonné a chcete omezení a ne mazání dat; také, pokud již nechceme tyto údaje zpracovávat, ale od nás je žádáte, aby bylo možné stanovit, uplatnit nebo hájit právo u soudu. Po takové žádosti zastavíme zpracování dat na určité časové období. Pokud bude omezení zpracování zrušeno, budete upozorněni.

 • Právo na přenositelnost dat je stanoveno v čl. 20 z Nařízení. Toto právo se vztahuje

na možnost přijímat vaše údaje poskytované ve strukturovaném, běžně používaném a automaticky čitelném formátu a přenášet tato data jinému operátorovi bez jakékoli námitky od nás. Osobní údaje uvedené v tomto právu jsou ty, které jsme získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy nebo zpracování těchto údajů se provádí automatickými prostředky. Máte právo požádat o přímý přenos vašich údajů jinému operátorovi, pokud to můžeme provést z technického hlediska.

 • Právo podat námitku je stanoveno v článku 21 z Nařízení. Máte právo kdykoli

oponovat zpracování vašich údajů získaných na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. E a f) nebo vytvoření profilů. Pokud je účelem zpracování přímý marketing, má subjekt údajů právo kdykoli proti zpracování vznést námitku. Stránka http://www.meyer-wegener.cz  vám vždy nabízí možnost odhlásit se z nabízených služeb. Právo namietat proti zpracování vašich údajů může být omezeno, pokud můžeme prokázat, že máme legitimní důvody ke zpracování těchto údajů, která převažují nad vašimi zájmy.

 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatickém

zpracování je stanoveno v čl. 22 nařízení. Toto právo neplatí, pokud je zpracování právně založeno na plnění smlouvy, nebo jste nám udělili souhlas s takovým zpracováním nebo pokud je zpracování povoleno vnitrostátními právními předpisy nebo právními předpisy EU.

 • právo kdykoli odvolat váš souhlas, aniž by to mělo vliv na legalitu zpracování

provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním;

 • Právo podat stížnost - čl. 77 Nařízení - vnitrostátnímu orgánu dozoru nad

zpracováním osobních údajů. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sektor 1, PSČ 010336, Bukurešť, Rumunsko. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.
Vezměte prosím na vědomí, že vaše práva mohou být v určitých situacích omezena, jak je stanoveno v článku 23 z Nařízení, a podléhají příslušným zákonům a předpisům týkajícím se ochrany osobních údajů.

Kdykoli nás požádáte o uplatňování těchto práv, musíte prokázat svou totožnost a poskytnout nám další podrobnosti, které nám pomohou reagovat na vaši žádost. Odpověď na vaši žádost bude poskytnuta co nejdříve, nejpozději do 30 dnů a pouze v řádně odůvodněných případech nebo pokud má váše požadavka vysoký stupeň složitosti, tuto lhůtu prodloužíme. Budete informováni o důvodech a trvání prodloužení.

Za odpověď na vaši žádost nebudeme účtovat žádný poplatek.

Pro uplatnění jednoho nebo více z těchto práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese dataprotection@meyer-wegener.cz nebo dopisem na adrese Společnosti PRODUCȚIE ZARAH MODEN SRL, město Târgu Secuiesc, ul. Păcii č. 27, okres Covasna. Můžete se také přihlásit do svého uživatelského účtu na stranke http://www.meyer-wegener.cz a odeslat nám zprávu.

 

10. ZÁSADY COOKIES

Stranka http://www.meyer-wegener.cz  používá soubory Cookie, aby vám poskytla lepší zážitek při prohlížení našich stránek. Toto zpracování vychází z vašeho souhlasu vyjádřeného na webu nebo prostřednictvím nastavení v prohlížeči. Více informací o cookies naleznete v Zásadách o použití souboru cookie

11. BEZPEČNOST DAT

Vaše osobní údaje uchováváme na serverech spoločnosti PRODUCȚIE ZARAH MODEN SRL která se nachází na území Rumunska.

Používáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím, zveřejněním, změnou, nedostupností, neoprávněným přístupem a zničením. Mezi taková opatření patří zabezpečení fyzického a logického přístupu k serverům, pracovním stanicím, aplikacím, odpovědnosti zaměstnanců, šifrování, hesla, bezpečnostní certifikáty.


 Navázali jsme smluvní vztahy s třetími stranami, které poskytují služby hostingu, a tyto smlouvy zahrnují povinnosti týkající se organizační a technické bezpečnosti osobních údajů.

Jsme zodpovědní za zachování důvěrnosti všech prostředků ověření (například uživatelského jména, hesla atd.), Které používáte k přístupu k částem webu http://www.meyer-wegener.cz.  Přenos dat přes internet není zcela bezpečný. Přestože se snažíme chránit vaše data, nemůžeme zaručit 100% bezpečnost dat přenášených na našich stránkách; Jakýkoli přenos osobních údajů je na vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme vaše data, použijeme přísné bezpečnostní postupy, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

12. AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a v případě potřeby pravidelně aktualizujeme, když dojde ke změnám. Při každé změně budeme aktualizovat číslo verze a datum tohoto dokumentu.

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Můžete nás kontaktovat některým z níže uvedených způsobů:

E-mailem na adresu dataprotection@meyer-wegener.cz

Kurýrem nebo poštou na adresu: město Târgu Secuiesc, ul. Păcii č. 27, okres Covasna

Telefonicky na čísle +40747100201

Naše kompletní údaje:

PRODUCȚIE ZARAH MODEN S.R.L.
Sídlo: město Târgu Secuiesc, ulice Păcii č. 27, okres Covasna
Základní kapitál: 2 488 320 lei
I.Č.O: RO 9877167
Reg.č v Obchodním rejstříku: J14/299/1997