INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Naším přáním je zajistit vysokou úroveň ochrany Vašich osobních údajů a vytvoření důvěryhodného prostředí tak, aby  byly Vaše údaje pod Vaší kontrolou.Vaše osobní údaje budou používané pro následující účely:

 Účel zpracování

        Zpracované osobní údaje

 • Přijetí objednávky

 • Příjmení a jméno  

 • Adresa

 • E-mailová adresa

 • Telefonní číslo 

 • Vystavení faktury                                   

 • Příjmení a jméno 

 • Adresa

 • E-mailová adresa

 • Telefonní číslo 

 • Dodání objednávky

 • Příjmení a jméno 

 • Adresa

 • E-mailová adresa

 • Telefonní číslo 

 • Zasílání nabídek a informací o akcích a slevách v průběhu

 • Příjmení a jméno 
 • E-mailová adresa
 • Technická podpora

 • Příjmení a jméno 

 • E-mailová adresa

 • Telefonní číslo 

Na základě udělení souhlasu nám dáváte svolení, zpracovávat údaje pro výše zmíněné účely.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, zaslání žádosti online na adresu: dataprotection@meyer-wegener.cz

CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?

Ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU GDPR), jsou Osobní údaje definovány jako: "veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě ("subjekt údajů"), osobě, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat pomocí identifikátoru, jako je například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity. Za osobní údaj se považuje jméno, adresa, telefonní číslo."

PROČ PRODUCTIA ZARAH MODEN SRL POTŘEBUJE SHROMAŽĎOVAT A UKLÁDAT ÚDAJE A JAK DLOUHO JE BUDEME UCHOVÁVAT?

SC PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL je povinna zpracovávat a ukládat osobní údaje dle zákona za účelem zajištění kvalitních služeb. Získané osobní údaje  poskytujeme dál pouze na základě zákonného požadavku, platných právních předpisů, obchodní smlouvy nebo vašeho souhlasu. V průběhu poskytování služeb, na základě Vámi uděleného souhlasu, budou osobní údaje předané následujícím partnerům: PayU pro účel zpracování online plateb, UPS pro účel dodání, MAILCHIMP pro účel e-mailového marketingu, SOFT-SYS SRL pro účel technické podpory, CLOUD EBS SRL pro účel web hostingu a technické podpory.

Vaše osobní údaje budou bezpečně uchované po nezbytně stanovenou dobu předepsanou platnými právními předpisy. Není-li taková doba výslovně zmíněna, (dle Zásad o ochraně osobních údajů) na dobu uchovávání v délce trvání ,ne více než 10 let.

KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

Přístup k Vašim údajům mají zaměstnanci PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL a naši obchodní partneři. Nikomu jinému neposkytujeme přístup k osobním údajům bez Vašeho předběžného souhlasu.

KDE JSOU ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Poskytnuté osobní údaje jsou uložené na území EHP, na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU GDPR).

BEZPEČNOST VAŠICH ÚDAJŮ

Zaměstnanci přicházející do styku s osobními údaji jsou povinni zajišťovat, aby veškeré osobní údaje, které společnost SC PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL získala a za něž je zodpovědná, byly uchované v bezpečí a žádným způsobem nebyly odhalené třetí straně, není-li třetí strana výslovně oprávněná v tomto smyslu společností SC PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL získat tyto údaje a s níž by společnost uzavřela dohodu o zachování důvěrnosti a ochraně osobních údajů.

Veškeré osobní údaje jsou přístupné pouze osobám, které je potřebují použít za konkrétním účelem. Veškeré osobní údaje jsou zpracované v bezpečném prostředí a jsou uchované:

 • V uzavřené místnosti s kontrolovaným přístupem; a / nebo

 • Jsou-li uchované v počitači, chraněné heslem a / nebo

 • Uložené na šifrovaných médiích (vyjimatelných)

Všichni zaměstnanci uzavřeli dohodu o bezpečném nakládání s osobními údaji, dřív než jim byl udělen přístup k jakýmkoli interním informacím. Jakmile fyzické záznamy od běžných zákazníků již nebudou potřebné , tyto budou bezpečně zničené v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje mohou být vymazané nebo odstraněné pouze způsobem stanoveným dle platných právních předpisů. Záznamy ve fyzickém formátu, jímž vypršela splatnost, budou zničené a odstraněné jako chráněné informace.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Co se týče zpracování údajů a záznamů těchto údajů, subjekty již se údaje týkají, mají následující práva, která mohou vyžádat zasláním e-mailu na adresu: dataprotection@meyer-wegener.cz

 • Vyžádat si přístup k získaným osobním údajům a  přístup k informacím ohledně příjemců, kterým tyto ůdaje byly zpřístupněny.

 • Vznést námitky proti zpracování, které může způsobit škody.

 • Vznést námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu.

 • Být informován ohledně postupu automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 • Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

 • Činit opratření týkající se opravy, blokování, výmazu včetně práva být zapomenut nebo zničení nesprávných údajů.Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátua právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

 • Persoana vizată are dreptul de a se opune crearii de profile fara existenta unui consimtamant

SC PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL ujišťuje, že subjekty údajů mohou svá práva uplatnit následujicími způsoby:

 • Subjekty údajů mohou vyžádat přístup k osobním údajům zasláním e-mailu na adresu dataprotection@meyer-wegener.cz

 • Subjekty údajů mají právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů u SC PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL zasláním e-mailu na adresu dataprotection@meyer-wegener.cz

Přístup k Vašim údajům mají zaměstnanci PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL a naši obchodní partneři. Nikomu jinému neposkytujeme přístup k osobním údajům bez Vašeho předběžného souhlasu.